Gezinsrelaties na Scheiding

gezinsrelaties-na-scheiding

 

Medewerkers / onderzoekers van  de Universiteit van Utrecht vragen ouders een bijdrage te leveren aan hun onderzoek. Het is een maatschappelijk relevant onderzoek, daarom verleent De Opslach graag een bijdrage aan het onder de aandacht van het brengen van het onderzoek.

 

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Ook op onze school zitten kinderen die hiermee te maken hadden, hebben of krijgen. Uit eerder onderzoek weten men dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook problemen op school kunnen laten zien.

De mate waarin kinderen na scheiding problemen ervaren verschilt van kind tot kind. Met het onderzoek is men op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen.  Door dit onderzoek wil men graag beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op onze website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl en met eventuele vragen kunt u ook altijd contact opnemen met Rianne van Dijk via e-mail (gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl) of telefoon (030 – 253 11 96).

Onderzoeksproject ‘Gezinsrelaties na Scheiding’ | www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl | Child and Adolescent Studies (CAS) | Universiteit Utrecht | Van Langeveldgebouw, kamer E2.35 | +31 30 253 1196

 

gezinsrelaties-na-scheiding

  • © stichting radius