De MR

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

In verband met het aftreden van een van onze MR leden, zijn wij op zoek naar een betrokken ouder, die met ingang van het nieuwe schooljaar de MR wil ondersteunen.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een gezamenlijke taak voor schooldirectie, leerkrachten en ouders. De leden van de MR komen 6 tot 8 keer per jaar bijeen en bespreken zaken die belangrijk zijn voor de school en het welbevinden van de kinderen. Onze MR bespreekt o.a. schooltijden, de begroting van de school en Passend Onderwijs, zaken die u en uw kind(eren) direct aangaan. De MR heeft verschillende bevoegdheden: sommige zaken vragen instemming van de MR en andere zaken vragen een advies van de MR. Op deze wijze draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

Wij zoeken ouders/verzorgers die het interessant vinden om over beleidsmatige zaken mee te praten en de directie hierin te adviseren.

Via bijgaande link kunt u nog meer informatie vinden over het hoe en waarom van een medezeggenschapsraad: http://www.infowms.nl

 

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u ons een mail sturen (mr@deopslach.nl).  Natuurlijk kunt u ook één van de MR-leden op school aanspreken. Wilt u eerst een keer een vergadering bij wonen, dan kan dat uiteraard ook.

 

Hartelijke groeten,

De MR

Namens de ouders:

Miranda Hofstede, Rene de Vries, Simone Fleischer

Namens het team:

Mirjam Harkema, Jannie De Heij, Louise Hoekstra

 

 

  • © stichting radius