Handbal

Hallo scholen van FrieslandHandbal

Dit jaar is de sport handbal weer helemaal terug van weg geweest!! Als handbal fans willen wij de jonge sporters in Friesland een kans geven nog beter kennis te maken met handbal.

Op 14 april organiseren wij  de eerste editie van de  JupiterKidsCup!!

Het toernooi zal plaatsvinden in Sporthal De Trije in Franeker. Omdat er voor de groepen 8 een schoolhandbal toernooi is, is dit toernooi is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar. Een team bestaat uit 8 Kids en 2 begeleiders. De kinderen hoeven niet uit dezelfde klas te komen. Een team kan ook bestaan uit vrienden en vriendinnen, buren of dorpsgenoten, elke combinatie mag. In elk team mag maximaal 1 speler  van 12 jaar zitten.

Aanmelden kan via: jupiterkidscup@hotmail.com tot 1 april. Bij opgave graag de naam van het team, in welke kleur het team speelt en op welk E-mailadres wij de aanvangtijd en dergelijke kunnen doorgeven.

Mocht u verder vragen hebben dan kunt u mailen naar: jupiterkidscup@hotmail.com Na 1 april maken we het wedstrijdschema!

Er zal een leuke prijs zijn voor het winnende team

maar meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen!!

Wij hopen op een veel aanmeldingen want hoe meer teams hoe gezelliger!

 

De wedstrijdcommissie.

Mocht uw kind mee willen doen en u kunt zelf niet een team vormen dan mag u contact opnemen met de moeder van Jesse: jdraaisma25@gmail.com. Zij zit in de organisatie.

  • © stichting radius