Nieuwe MR-leden

Enige tijd geleden hebben we aangegeven dat er een vacante positie is binnen de MR.

Hiervoor hebben we een oproep gedaan voor een nieuw MR lid. Tot nu toe hebben zich twee kandidaten aangemeld.

Inmiddels hebben we met beide personen een positief gesprek gehad. 

Indien u nog interesse heeft voor een plaats in de MR, dan kunt u zich nog aanmelden. De inschrijving kan nog tot en met 21 april 2017 gebeuren, waarna de inschrijving sluit. 

Daarna zal er uit de opgegeven kandidaten door middel van een verkiezing een keuze worden gemaakt.

Nadere informatie hierover volgt op een later tijdstip.

MR

Ter info informatie over de MR

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een gezamenlijke taak voor schooldirectie, leerkrachten en ouders. De leden van de MR komen 6 tot 8 keer per jaar bijeen en bespreken zaken die belangrijk zijn voor de school en het welbevinden van de kinderen.

Onze MR bespreekt o.a. schooltijden, de begroting van de school en Passend Onderwijs, zaken die u en uw kind(eren) direct aangaan. De MR heeft verschillende bevoegdheden: sommige zaken vragen instemming van de MR en andere zaken vragen een advies van de MR. Op deze wijze draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

Wij zoeken ouders/verzorgers die het interessant vinden om over beleidsmatige zaken mee te praten en de directie hierin te adviseren.

Via bijgaande link kunt u nog meer informatie vinden over het hoe en waarom van een medezeggenschapsraad: http://www.infowms.nl

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u ons een mail sturen (mr@deopslach.nl)  Natuurlijk kunt u ook één van de MR-leden op school aanspreken. Wilt u eerst een keer een vergadering bij wonen, dan kan dat uiteraard ook.

  • © stichting radius