DaVinci

DaVinci
De komende weken, tot aan de zomervakantie, gaan we op school in de groepen 3 t/m 8 werken met de methode DaVinci. We hebben als team gekozen om met deze methode te werken, omdat het een methode is die meerdere vakken in samenhang aanbiedt. Dit leerplan biedt onderwijs aan in thema’s waarbij we van veel verschillende kanten naar de onderwerpen gaan kijken, zodat ieder kind vanuit eigen interesse, talent en niveau kan aanhaken.
Door deze manier van werken bestaan er geen aparte vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer e.d. meer. Alles heeft te maken met al het andere ( Leonardo DaVinci)
Met DaVinci willen we de leerlingen voorbereiden op onze moderne samenleving. In deze tijd ligt de kennis voor het oprapen, alles is te googlen. Wij moeten de kinderen daarom goede vaardigheden leren, zodat ze iets kunnen met kennis die overal te vinden is. Kinderen zijn onderzoekers, leergierig en nieuwsgierig. Welbevinden en betrokkenheid liggen aan de basis voor een goed leerproces. Wij willen de kinderen leren samen te werken op verschillende manieren, beslissingen te leren nemen zodat ze voorbereid zijn voor hun plek in de samenleving.
Voor de groepen 6 t/m 8 zal het thema Egypte zijn. Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen zijn: Piramides, mummies, het dagelijks leven in Afrika( toen en nu), de krokodil, het woestijnklimaat, papyrus.
De groepen 3 t/m 5 hebben als thema: Samen op de Wereld. Onderwerpen die hierbij aan bod zullen komen zijn: de planeet aarde, mijn familie, huisdieren en reptielen, vriendschap en liefde, licht en elektriciteit, bomen en mos.
We vinden het heel belangrijk dat u als ouders ook betrokken bent bij deze onderwerpen. Aan het eind van de thema’s is het dan ook de bedoeling dat we jullie laten zien waar we zoal mee bezig zijn geweest. Hoe of wat? Daar zijn we nog over aan het nadenken.
Thuis kunt u de site van DaVinci bekijken. Dat kan via deze link:
http://www.demethodedavinci.nl/voor-thuis/

  • © stichting radius