Blok 4 van de Vreedzame School

In blok 4 – “We hebben hart voor elkaar” hebben de kinderen geleerd, dat ze:
– hun eigen gevoelens kunnen herkennen.
– weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen.
– gevoelens zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er mee omgaat.
– eerst moeten afkoelen voordat ze over oplossingen kunnen nadenken.
– weten hoe het voelt om buiten gesloten te worden.
– voor elkaar op moeten komen.
– enkele klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen en gevoelens in een interview.
– zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen

Tips voor thuis:
– Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
– Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
– Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.
– Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantie-bestemming, zodanig dat
het voor iedereen leuk is.

  • © stichting radius