Oudergesprekken

De eerste weken staan in het teken van de ‘Goudenweken’ en daarbij aansluitend het 1e blok van de Vreedzame School ‘wij horen bij elkaar’. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming.  Ook u als ouder draagt bij aan het geheel. U wordt daarom op 26 (tussen 15-20 uur) of 28 (tussen 15-17.30 uur.) september uitgenodigd voor een ‘omgekeerd’ oudergesprek. Wij vragen en u vertelt over uw kind. Hiermee krijgen we waardevolle informatie waarmee we uw kind (nog) beter leren kennen, maar ook wordt hiermee het contact tussen ouder en leerkracht versterkt. Samen proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

De geprinte lijst met deze vagen ontvangt u de dag na de informatieavond via de leerkracht van uw kind.

De vragen die wij graag beantwoord zien zijn:

  • Omschrijf uw kind in vier kernwoorden (spontaan, zelfverzekerd, opgewekt, driftig, levendig, verlegen etc.
  • Wat denkt u dat hij/zij moeilijker gaat vinden dit schooljaar
  • Wat denkt u waar hij/zij veel plezier aan gaat beleven?
  • Wat heeft uw kind nodig om er een goed jaar van te maken?
  • Wat is zijn/haar leukste vak en waar liggen zijn/haar interesses?
  • Met wie speelt of trekt uw kind graag op? Op school of na school.
  • Zijn er bijzonderheden die het vermelden waard zijn?

  • © stichting radius