PO in actie, persbericht

Zoals iedereen heeft kunnen vernemen heeft PO in Actie opnieuw aandacht gevraagd voor de problemen in het primair onderwijs door op 5 oktober aanstaande op te roepen tot een staking.

Het bestuur van Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius ondersteunt de actie waartoe wordt opgeroepen. Wij onderstrepen het belang van een goed salaris en minder werkdruk. Op 5 oktober wordt op veel scholen in Nederland gestaakt om tijd en aandacht te vragen voor deze problematiek.

Voor de scholen van Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius betekent dit dat zij op 5 oktober niet open zullen zijn. Hierdoor wordt aan iedere medewerker de gelegenheid geboden om deel te nemen aan deze dag. Of een medewerker mee wil doen aan deze actie is een eigen keuze. Wanneer een medewerker wil werken dan is hij of zij van harte welkom op school, echter zonder de leerlingen.

Consequenties
Iedere medewerker heeft het recht om te staken. Het bestuur zal op deze dag het salaris van elke medewerker doorbetalen en geen loonsanctie opleggen. Op deze manier moet iedereen zich vrij voelen om mee te doen aan deze actie of niet.

Vervolg
Het is aan de scholen zelf om de ouders te informeren over deze dag. Van belang is dat deze actie ook wordt gedeeld met de MR van de school, waarbij het bestuur aandacht vraagt voor de opvang van de kinderen. De leerlingen zijn op deze dag vrij. In voorkomende gevallen zal extra opvang moeten worden geregeld. Het is aan de school om deze inventarisatie te doen en hierover de ouders te informeren. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat zij de scholen bij de opvang, als dit noodzakelijk is, zal ondersteunen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marc Kammeraad                                                                                         Mark Vrolijk
Algemeen Directeur a.i.                                                                                              Directeur Bestuurder
Stichting Radius                                                                                              Onderwijsgroep Fier

  • © stichting radius