Groepen

Wij hebben negen groepen. In groep 1 en 2 zitten de vier- tot en met zesjarigen bij elkaar. In volgorde van inschrijving worden de kinderen verdeeld over twee kleutergroepen.

De negen groepen en hun leerkrachten staan vermeld op deze website bij “Onze school” en daarna de button “Team”.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd voor of na schooltijd bij de leerkracht van uw kind terecht. Daarnaast zijn er twee keer per jaar oudergesprekken (voordat het rapport mee gegeven wordt).

Ongeveer één keer per maand ontvangen de ouders/verzorgers een groepsnieuwsbrief. Deze groepsnieuwsbrief wordt opgesteld door de leerkrachten van uw zoon/dochter.

047

 

  • © stichting radius