Ons onderwijs

De Opslach volgt het programma van de Vreedzame School. Dit programma is verweven in ons gehele onderwijs. In onze school zijn drie leerpleinen: voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Leerlingen werken zowel in het eigen lokaal als op het leerplein. Centraal staan zelfrespect en respect voor anderen.

Vreedzame school
Wij zijn een ‘Vreedzame School’. Dat is een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waar we op een positieve manier met elkaar omgaan. Leerlingen hebben een stem, kunnen invloed uitoefenen en voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer in de klas en op school. Ze leren met conflicten omgaan en werken vanuit basisregels: wees eerlijk, luister naar elkaar, iedereen hoort erbij, ruzie los je eerst zelf op en wees vriendelijk voor mensen en je omgeving. Meer informatie over hoe wij dit binnen ons onderwijs vormgeven kunt u hier lezen: ‘Vreedzame School’

Adaptief onderwijs
Onze school geeft adaptief onderwijs. Dat is onderwijs, aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van ieder kind. Kinderen werken veel zelfstandig, in tweetallen of in groepjes. Dit gebeurt vooral op de leerpleinen. Ze krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en inzicht in de effecten van het eigen gedrag. Ook leren ze zelf problemen op te lossen.

Computeronderwijs
Wij werken met digitale schoolborden. Alle groepen hebben computers in het lokaal en ook staan er computers op de leerpleinen. In alle groepen worden computers ingezet voor rekenen, taal en wereldoriëntatie. Ook gebruiken de kinderen de computer bij werkstukken, spreekbeurten of om informatie op te zoeken. Leraren gebruiken de computer eveneens bij leerlingbegeleiding.

Nauwe samenwerking met kinderopvang en middelbare school
Sinds 2011 is onze school gevestigd in een nieuw pand, waarin ook de kinderopvang, peuterspeelzaal en middelbare school zijn gehuisvest. We werken nauw met elkaar samen. Peuters en kleuters ontmoeten elkaar maandelijks voor een activiteit en leerlingen van groep 8 delen iPads met leerlingen van de middelbare school. De centrale hal wordt door alle partijen gebruikt. Iedereen heeft wel een eigen ingang en eigen gedeelte.

080

 

  • © stichting radius