OR en MR

Ouderraad (OR)
De OR behartigt de belangen van ouders en kinderen en stimuleert een goede samenwerking tussen school en ouders. De OR organiseert allerlei activiteiten, feesten en evenementen voor leerlingen met behulp van de ouders. Enkele weken voor de jaarlijkse ouderavond kunnen ouders zich melden als kandidaat voor de OR. De OR vergadert zes keer per jaar en daarnaast in werkgroepen nog enkele keren. U kunt de OR bereiken op mailadres: or@deopslach.nl

De leden zijn momenteel:
Mevrouw M. (Marieke) Soolsma, leerkracht
– Mevrouw S. (Susan) van der Veer, leerkracht
– Mevrouw P. (Petra) van der Geest, ouder
– Mevrouw F. (Fredau) Pluim, ouder
– Mevrouw H. (Heidi) Rispens, ouder
–  Mevrouw J. (Joyce) ter Weeme, ouder
– Mevrouw S. (Samira) Bakker, ouder
– Mevrouw G. (Gea) Zondervan, ouder
– Mevrouw R. (Renske) Hokwerda, ouder

Ouderbijdrage
De OR is financieel gezien afhankelijk van een ouderbijdrage. Dat geld wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en Kranslegging op 4 mei. De vrijwillige schoolbijdrage bedraagt € 15,00 per kind per schooljaar.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR voert overleg met bestuur en directie over genomen besluiten. Ook probeert de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen. Een lid van de MR en een leerkracht hebben bovendien zitting in de Gem. Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Radius. E-mailadres: mr@deopslach.nl

De leden van de MR zijn:
Mevrouw M. (Mirjam) Harkema, leerkracht
Mevrouw L. (Louise) Hoekstra, leerkracht
Mevrouw J. (Jannie) de Hey, leerkracht
De heer R. (René) de Vries, ouder
Mevrouw M. (Miranda) Hofstede, ouder
Mevrouw S. (Simone) Fleischer, ouder

Lees hier de MR notulen van 15-09-’15
De notulen van 15-12-’15

074

 

  • © stichting radius