Gym

Groep 1 en 2 hebben gymles in het speellokaal. De gymschoenen (graag zonder veters) kunnen op school blijven. Groep 3 en 4 hebben om de week beurtelings twee keer gym.
Groep 5 t/m 8 heeft twee keer per week gymnastiek in sporthal De Trije. Zomers gebruiken we de sportvelden achter school. In de nieuwsbrief staan de weekroosters met de juiste tijd en plaats van de gymlessen.

041

 

  • © stichting radius