Vreedzame school
Wij zijn een ‘Vreedzame School’. Dat is een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waar we op een positieve manier met elkaar omgaan. Leerlingen hebben een stem, kunnen invloed uitoefenen en voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer in de klas en op school. Ze leren met conflicten omgaan en werken vanuit basisregels: wees eerlijk, luister naar elkaar, iedereen hoort erbij, ruzie los je eerst zelf op en wees vriendelijk voor mensen en je omgeving.

 

De mediatoren van schooljaar 2016 – 2017 zijn:

IMG_3360 (Medium)Hallo, ik ben Michelle en ik ben 11 jaar.

Ik ben mediator geworden omdat ik graag wil dat jullie met een blij gevoel naar school gaan, maar soms lukt dat niet. Als je wordt geplaagd of als je ruzie hebt en je komt er niet uit, dan kun je ook bij mij terecht.

IMG_3355 (Medium)Hoi, ik ben Milan, ik ben 10 jaar en ik zit in groep 8.

Ik ben mediator geworden omdat: ik wil dat kinderen met een goed gevoel naar huis gaan en weer naar school. Waar ik goed in ben: luisteren, samenvatten, ik ben onpartijdig en ik heb respect voor alle kinderen.

IMG_3368 (Medium)Hoi, dit ben ik, Tess. Ik ben 11 en in maart word ik 12. Ik zit in de klas bij juf Marieke en juf Dukke.

Als er een probleem is kom dan naar mij of naar 1 van de andere mediatoren.

IMG_3347 (Medium)Hallo, ik ben Twan en ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8.

Ik ben mediator geworden omdat ik graag zo min mogelijk ruzie wil hebben op het schoolplein. Ik kan goed luisteren en ik ben ook goed in onpartijdig zijn.

IMG_3358 (Medium)Hallo allemaal mijn naam is Emma. Ik ben 12 jaar oud. Ik zit in groep 8 en ik zit ook op paardrijden.

Ik ben mediator geworden omdat ik niet van pesten en ruzie houd en ik wil dat iedereen leuk naar school komt met een fijn gevoel en ik wil graag ruzie oplossen. Dus als je ruzie hebt kom dan naar mij.

IMG_3363 (Medium)Hallo, ik ben Stan. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7B.

Ik ben mediator geworden omdat: ik niet van ruzies houd en omdat kinderen als ze gepest worden met een fijn gevoel naar school moeten gaan. Als je een ruzie hebt kun je mij altijd op komen halen.

IMG_3356 (Medium)Hallo, ik ben Serra, ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7.

Ik ben mediator geworden omdat ik het niet fijn vind dat kinderen met een slecht gevoel naar school gaan of ruzie hebben en gepest worden op school. Daarom wil ik graag kinderen helpen bij het oplossen van het probleem.

IMG_3348 (Medium)Hallo, ik ben Liam, ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6.

Ik ben mediator geworden, omdat ik niet wil dat kinderen met een stom gevoel naar huis gaan. Ik ben goed in luisteren en kan goed problemen oplossen.

IMG_3352 (Medium)Hallo, ik ben Mare, ik ben 9  jaar oud en zit in groep 6A.

Mijn hobby’s zijn handbal en paardrijden. Ik ben mediator geworden omdat ik niet van ruzie hou. Ik ben goed in luisteren en in parafraseren. Ik kan goed geheimen bewaren en ik denk dat mensen wel naar me toe komen als ze ruzie hebben.

IMG_3350 (Medium)Hallo, ik ben Bilal en ik zit in groep 6A.

Ik ben 9 jaar en ik ben mediator geworden omdat ik niet van ruzies hou. Ik ben goed in luisteren.

IMG_3364 (Medium)Hallo, ik ben Eva en ik ben mediator. Ik ben 9 jaar en zit in groep 6.

Ik ben mediator geworden omdat ik goed kan luisteren en onpartijdig ben. Ook vind ik niet fijn als kinderen met een naar gevoel naar of van school gaan. Maar ook kleine ruzies kunnen uitlopen tot grote ruzies, dat wil ik niet laten gebeuren. En daarom wou ik ook zelf graag mediator worden.

IMG_3367 (Medium)Hallo, ik ben Jorrit. Ik zit in groep 6 en ik ben 9 jaar.

Ik ben mediator geworden omdat ik niet veel ruzies wil hebben.

Wat wordt in welk blok aangeboden?

Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezig houden met de inrichting van de klas. De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
Site van de school
www.devreedzameschool.nl of langskomen op school

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Algemeen Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt. We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 •  Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 •  Het herkennen en benoemen van gevoelens
 •  Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
 •  Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 •  Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 •  Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 •  Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 •  Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
 •  Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
 •  Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
 •  Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
 •  Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren  naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over  het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

 

 • © stichting radius