Algemeen

OBS "de Opslach" is een basisschool voor regulier onderwijs. 
Het team werkt aan het steeds verder verbeteren van een krachtige school. 
Een school waar de kinderen een plek hebben om te leren en om hun talenten te ontwikkelen.
De creatieve- en wereldoriëntatievakken worden verbonden door in thema's te werken.
Een prachtig concept waarin de leerlingen en leerkrachten volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen.
De Opslach is gehuisvest in een nieuw eigentijds gebouw waarin ook de kinderopvang, peuterspeelzaal en RSG Simon Vestdijk (VO) zijn geïntegreerd. 

Twee werkwijzen waar we enorm trots op zijn :

1. Wij zetten de talenten van leerlingen in bij de lessen wereldoriëntatie met de methode Da Vinci.
De methode Da Vinci biedt de leerlingen van de Opslach volop kans hun eigen talenten te ontwikkelen.
Kinderen werken vanuit de verwondering. 
Leerkrachten kunnen richting geven aan de individuele behoeften en ontplooiingsmogelijkheden van het kind.
Dit maakt het concept geschikt om aan te sluiten bij verschillende ontwikkelings- en leerniveaus.

2. Wij zijn een 'Vreedzame school'.
Dat is een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waar we op een positieve manier met
elkaar omgaan.
Dit zie je terug in het handelen van een ieder binnen onze school.