Ouderraad

Ouderraad (OR)
De OR behartigt de belangen van ouders en kinderen en stimuleert een goede samenwerking tussen school en ouders. De OR organiseert allerlei activiteiten, feesten en evenementen voor leerlingen met behulp van de ouders.
Enkele weken voor de jaarlijkse ouderavond kunnen ouders zich melden als kandidaat voor de OR.
De OR vergadert zes keer per jaar en daarnaast in werkgroepen nog enkele keren.
U kunt de OR bereiken op het mailadres van de voorzitter,
Mevr. Inge van de Berg, inge@vdberg.frl 
 

De leden zijn:

Mevrouw I. (Inge) van de Berg

Voorzitter

Mevrouw W. (Willeke) Postma

Ouder

Mevrouw L. (Leontine) de Jong

Ouder

De heer J. (Johan) Rombout

Ouder

Mevrouw S. (Sabine) Pitstra

Ouder

Mevrouw S. (Simone) de Vries

Ouder

De heer R. (Roland) Kingma

Ouder

Mevrouw M. (Marieke) Soolsma

Namens het team

Mevrouw J. (Johanna) Elings

Namens het team

Mevrouw T. (Titiana) Pereboom

Namens het team