Schoolgids

Onderaan deze tekst vindt u de informatiegids van
obs "de Opslach", basisschool voor regulier onderwijs.

Het team van de Opslach werkt aan het steeds verder verbeteren van
een krachtige school. Een school waar de kinderen een plek hebben om
te leren en om hun talenten te ontwikkelen.
De basisvakken worden gedegen neergezet en de creatieve- en wereldoriëntatievakken worden verbonden door in thema’s te werken.
Een prachtig concept waarin leerlingen en leerkrachten volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen.
De Opslach is gehuisvest in een nieuw eigentijds gebouw waarin ook de kinderopvang, peuterspeelzaal en RSG Simon Vestdijk (VO) zijn geïntegreerd. 

Deze gids is een informatiebron voor nieuwe ouders, maar bevat ook veel informatie voor onze huidige ouders.

Nieuwe ouders nodigen we natuurlijk van harte uit om met ons kennis te maken, om de gezellige sfeer te proeven en ons gebouw te komen bekijken.
Deze kennismakingsgesprekken doen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u kunt zien hoe we dagelijks werken.
U kunt ons bellen of mailen voor een afspraak.
Aanvullingen op de gids staan in onze nieuwsbrief. 
Als ouder heeft u veel invloed op het leerproces van uw kind. 
Daarom is het belangrijk, dat u een actueel beeld heeft van waaraan gewerkt wordt in de klas. 
Als school gebruiken we het ouderportaal "Social Schools" om informatie op eenvoudige wijze met u te delen.
"Social Schools" is veilig en afgeschermd. 
U kunt alleen inloggen met uw inlognaam en wachtwoord.
De leerkracht plaatst berichten specifiek in de betreffende groep van
uw kind(eren).
Bijvoorbeeld over een sportdag, excursie of informatie over een lesmethode waarmee gewerkt wordt. 
Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de
mobiele app of via mail. 
- U ontvangt notificaties in uw app bij nieuwe berichten.
- Wekelijks ontvangt u een nieuwsbrief met daarin het nieuws van de 
  afgelopen week en de agendapunten van aankomende week. 
- U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw 
  eigen telefoonagenda, zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet
  u nooit evenementen. 
- U kunt zich eenvoudig online inschrijven voor de rapportbesprekingen.

Hoe zit het met de privacy ? 
Het ouderportaal "Social Schools" is een veilig, afgesloten platform. 
Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van school kunnen in
de omgeving. 
U hebt toegang tot de groep van uw eigen kind(eren) en tot het algemene deel. 
Ook ontvangt u elke week de nieuwsbrief.

Tevens kunt u hier de jaarinfo downloaden. Op deze PDF vindt u praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op De Opslach. 

In de schoolgids vindt u uitgebreide informatie over onze school.