Schoolgids

Onder de download vindt  de informatiegids van obs “de Opslach”. Basisschool voor regulier onderwijs. Het team van De Opslach werkt aan het het steeds verder verbeteren van een krachtige school. Een school waar de kinderen een plek hebben om te leren en om hun talenten te ontwikkelen. De basisvakken worden gedegen neergezet en de creatieve- en wereldoriëntatievakken worden verbonden door in thema’s te werken. Een prachtig concept waarin leerlingen en leerkrachten volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De Opslach is gehuisvest in een nieuw eigentijds gebouw waarin ook de Kinderopvang, Peuterschool en RSG Simon Vestdijk zijn gehuisvest.

Deze gids is een informatiebron voor nieuwe ouders, maar bevat ook veel informatie voor onze huidige ouders.

Nieuwe ouders nodigen we natuurlijk van harte uit om met ons kennis te maken, om de gezellige sfeer te proeven en ons gebouw te komen bekijken. Deze kennismakingsgesprekken doen we bij voorkeur onder schooltijd zodat u kunt zien hoe we dagelijks werken. U kunt ons bellen of mailen voor een afspraak. Aanvullingen op de gids staan in onze nieuwsbrief die minimaal 2 keer per maand, via de mail naar de ouders wordt verstuurd en op onze website is te lezen.

Tevens kunt u hier een jaarinfo downloaden. Op deze PDF vindt praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op De Opslach. 

In de schoolgids en de jaarinfo vindt u uitgebreide informatie over onze school.