Verlof

U kunt verlof aanvragen voor uw kind als er een bijzondere reden daarvoor is.

De directie beoordeelt uw aanvraag en geeft u antwoord.
Dit kan met behulp van het onderstaande formulier:

Verlofformulier