Medezeggenschapsraad

De MR voert overleg met bestuur en directie over genomen besluiten. Ook probeert de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen.
Een lid van de MR en een leerkracht hebben bovendien zitting in de Gem. Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Radius. E-mailadres: mr@deopslach.nl

Mevrouw F. (Frida) Hiemstra

Namens het team

Mevrouw L. (Louise) Hoekstra

Namens het team

Mevrouw Y. (Yoka) vd Heide

Namens het team

Mevrouw M. (Marjan) van Zanden

Ouder

De heer R. (René) de Vries

Ouder

Mevrouw S. (Simone) Fleischer

Ouder