Medezeggenschapsraad

De MR voert overleg met bestuur en directie over genomen besluiten.
Ook probeert de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen.
Een lid van de MR en een leerkracht hebben bovendien zitting in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van
Elan onderwijsgroep. 

Notulen MR_ 2020 - 2021 :

 
 

GMR_Elan onderwijsgroep

 

 

 

Mevrouw F. (Frida) Hiemstra

Namens het team

Mevrouw S. (Sacha) van Nek

Namens het team

Mevrouw Y. (Yoka) vd Heide

Namens het team

Mevrouw M. (Marjan) van Zanden

Ouder

De heer R. (Rob) van Vredendaal

Ouder

Mevrouw M. (Marieke) Abbink

Ouder