Medezeggenschapsraad

De MR voert overleg met bestuur en directie over genomen besluiten. Ook probeert de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen. Een lid van de MR en een leerkracht hebben bovendien zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Elan onderwijsgroep.