Gymnastiekrooster

Groep 1 en 2 hebben gymles in het speellokaal. De gymschoenen (graag zonder veters) kunnen op school blijven.

Groep 3 t/m 8 hebben gymnastiek in sporthal De Trije. Zomers gebruiken we de sportvelden achter school. In de nieuwsbrief staan de weekroosters met de juiste tijd en plaats van de gymlessen. Alle sieraden moeten af in verband met de veiligheid. Ook knopoorbellen en armbandjes.

Gymrooster:

Maandag: Groep 3, 3-4, 7, 8

Dinsdag:   Groep 5, 6

Tevens worden er op de dagen dat de kinderen niet naar de gymzaal gaan momenten van spel gepland.