Ouderbijdrage

De OR is financieel gezien afhankelijk van een ouderbijdrage. Dat geld wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en Kranslegging op 4 mei. De vrijwillige schoolbijdrage bedraagt € 15,00 per kind per schooljaar.