Zoals u wellicht weet zit peuterspeelzaal ‘t Krobbehûs ook in ons gebouw.
We zijn de samenwerking steeds aan het uitbreiden.
Onderstaand een berichtje van de leidsters:

Op onze mooie locatie dagen we peuters uit door een rijke speel-leeromgeving aan te bieden.
We werken spelenderwijs aan alle ontwikkelingsgebieden en bereiden peuters voor op de basisschool.
We hebben een fijne eigen plek binnen de Opslach.
Heeft u interesse?
Kom gerust een kijken, u bent van harte welkom!

Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van: 08.15 tot 12.15 uur

Vriendelijke groeten,  juf Immie en juf Margreeth