TSO

Onze leerlingen blijven tussen de middag over op school en eten in het eigen lokaal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De leerlingen nemen zelf hun brood en drinken mee.

In ons gebouw zijn diverse opvangmogelijkheden: Stichting Kinderopvang Friesland,  (onze buren) biedt voor- en naschoolse opvang aan.  SKF biedt ook kinderopvang aan en heeft een peuterspeelzaal. De website van de SKF is: www.kinderopvangfriesland.nl