Ouderraad (OR)
 

De OR behartigt de belangen van ouders en kinderen en stimuleert een goede samenwerking tussen school en ouders. De OR organiseert allerlei activiteiten, feesten en evenementen voor leerlingen met behulp van de ouders. Enkele weken voor de jaarlijkse ouderavond kunnen ouders zich melden als kandidaat voor de OR. De OR vergadert zes keer per jaar en daarnaast in werkgroepen nog enkele keren.